Заметки

Моорей «Тыва дылым — авам дылы»

Ноябрь 2-де кожууннуң төп ном саңынга Тыва дыл хунунге тураскааткан 1-4 класстарның өөреникчилериниң аразынга кожуун чергелиг «Тыва дылым — авам дылы» деп шүлүк номчукчуларының мөөрейи болуп эрткен. Мөөрейге ниитизи-биле 30 ажыг өөреникчилер идепкейлиг киришкеннер. Эң-не хөй киржикчилер 3-ку классчылар болган. Чараш, өткүт үннүг чаштарывыстың күүселдезинде тыва дылын алгап-мактаан шүлүктерни чыылган аарыкчылар-даа, хүндүлүг шииткекчилер-даа магадап ханмаан.
Чаптанчыг шүлүк номчукчуларынга база бо мөөрейни эртиреринге улуг үлүг-хуузун киирген башкывыс Ольга Бичелдеевна Намчыл-оолга, чыглып келген ада-иелерге, башкыларга, шииткекчилерге өөрүп четтиргенивисти илередип, черге чедир мөгейдивис!
 

Ноябрь 1 — Тыва дыл хуну

Тыва дыл хунунге тураскааткан улусчу диктантыны топ ном санынын ажылдакчылары бо чылын 2 дугаар эртиргеннер. Ниитизи-биле диктантыны 56 кижи бижээн. Оларнын аразында 10 эге класстар оореникчилери база кирип турар.
Чылдан чылче диктант бижикчилеринин саны ковудеп турары оорунчуг.
Диктантынын созуглелин номчаан, эге школа башкызы Эльвира Александровна Салчакка база келген чонувуска четтиргенивисти илереттивис.

 

1 ноября — День тувинского языка

1 ноября в Туве объявлено Днем тувинского языка. Это решение принято 18 января 2016 года Указом главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола в целях сохранения, поддержки и развития тувинского языка как государственного языка Республики Тыва и неотъемлемой части культурного и духовного наследия тувинского народа. Инициатива определения в календаре конкретной даты, посвященной родному языку, принадлежит Народному писателю Тувы Александру Даржаю.

В центральной кожуунной библиотеке ко Дню тувинского языка состоится диктант по тувинскому языку.

Приглашаем всех жителей и гостей Хову-Аксы принять активное участие в диктанте!

Версия для слабовидящих

Счётчик посещений

Часы работы ЦКБ

raspor

Видеозапись

Архивы

Инфо Обучение