«Дүрген дүрген дүрген чугаа»

Хөлчүк сумузунуң ном саңының эргелекчизи Чеченмаа Витальевна Хомушку Шагаа таварыштыр солун хемчеглерни суурнуң чурттакчыларынга февраль 3-те эрттирген:
1. Мөөрей «Дүрген дүрген дүрген чугаа»;
2. Билиг шагы «Авыралдыг үнүш — Айдыс чыттыг артыш»
3. Тыва хеп көрүлдезиниң мөөрейи «Тыва хептиг Тывам чону!»